Santa Claus Prepares for Christmas Day

At One With The Universe

Sliter Anbudsarbeidere Seg Ihjel?

Har vi latt våre ledere, i sin higen etter det effektive samfunn, latt oss lede ut på Hitlers motorvei? Er det å sette ut på anbud den sterkestest rett i ny språkdrakt? Viser vi like stor forakt for de svake i samfunnet som Hitlers nazister? I såfall, hvor langt er vi kommet? Hvor på veien er vi og hvor leder den? Ender den i konsentrasjons samfunn? Er det dit vi vil eller vil vi snu 180 grader rundt og kjøre tilbake der vi kom fra og prøve en annen vei?

Dette er et alvorlig problem. Det er ikke like spektakulært i sitt utrykk som bildene fra Vietnam krigen, men dette er en situasjon som skjer nå, her og den angår oss. Den er sakte i sitt vesen og tiltrekker seg ikke like mye oppmerksomhet som napalmbomber, men at det ikke er tanker fra ett annet kontinent som tar livet av mennesker på ett annet kontinent 60 år tilbake i tid betyr ikke at vi ikke skal engasjere oss og prøve å stoppe denne sakte avlivingen av våre egne rett foran øynene våre.

Spørsmålet er ikke om anbuds effektiviseringen på sikt sliter arbeidere i hjel. Svaret på det er ja. Spørsmålet vi skal stille oss selv er: skal vi la disse tankene og ideene få fortsette å ta livet av oss - sakte men sikkert? Skal disse ideene få lov til å langsomt drepe våre egne? 

Skal en forståelse av liv redusert til kroner og øre få lov til å erstatte livets kompleksitet i alle dets farger og fasetter? Eller skal vi kaste det på skrothaugen sammen med alle de andre absolutte sannhetene som viste seg å være gigantiske løgner før det tar livet av flere?


Hvorfor skal vi leve med økonomisk motiverte mord på en gigantisk skala? Har vi virkelig ikke kommet lenger?

Master of The International Heavyweight Language Norwegian And That Other One

-I speak that, bitch! I`m one of the selected 5 million people who can decode the coded language Norwegian and simultainly comunicate with the whole world in English. Not that I care what other people say, I`m more concerned with what I say. It`s your job to listen, bitch!

Do you want to be my bitch? I need bitches to make money on this freaking blog shit. So read motherfucker and leave me alone cause I`m not interested in what you got to say. That`s for losers.. or followers as you say to not humiliate yourself too much, but you are a looser. Just to make that clear. Now check out the webpages on the right before I kill you.

A lot of Jews wish they where Norwegians, cause deep down there they know we are the selected people. Ask any Jew by name and he will tell you to go fuck yourself. Thats how sensitive they are. Jealous motherfuckers.

Is it a smart move for me to talk down on the jews and curse as much as I do? Off course. Everything I do is pr definition right cause I am the best. The prophet Mother Norway made that clear 1500 years ago when he dictated the state of the world to her assistant who wrote it down 500 years later. You can argue with memory like that. Shalam!

Stop Give Me Money

I urge you, please don`t overuse the donate button. For the love of God, can you stop give me money. I don`t need that much. This is ridiculous, even for a spoiled brat like me. I can only blow away so much. The day doesn`t have enough hours to use these sums and I`m not hiring someone to spend it for me. D'oh!


PayPal complain they don`t have enough numbers to write my balance. These rapid donations is crazy. I`m not running a f*@& superpack, I manage a superego - ME and I`m a total shithead.

I`m giving you this one warning. If you don`t stop this I`m gonna track down each one of you motherf*#@=& and throw British one pounds coins, the most arrogant currency ever, straight in your f*%# face. Then you`ll understand why these bitches where made for payback and not normal trade. Their heavier than f*@% bullets.